O-LENS SYMPHONY 3CON GREEN---2片装

$38.00

度数
Quantity

View More

Product Details

O-LENS SYMPHONY 3CON GREEN---2片装
  • Dia:14.0mm
  • BC: 8.6
  • Graphic Dia:13.5mm
  • 含水量:48%
  • 规格:一盒2片
  • 抛弃类型:月抛
  • 注意:此款0度和度数均为现货!!
  • 一盒为一个度数,两只眼睛不同度数,请选购两盒。
  • 如果有任何购买上的问题请联系,北美哎呦网ioiobuy.com