REVIA BY CANDY MAGIC 1DAY 日抛十片装--praline bran

$29.99

度数
Quantity

View More

Product Details

REVIA BY CANDY MAGIC 1DAY 日抛十片装--praline bran

DIA: 14.1MM
含水量:58%
着色:12.6mm,13.6mm。13.2mm
基弧:8.6mm
度数范围;0-1000
使用期限;日抛
规格;10片装

 

 

 

 

                              如果有任何购买上的问题请联系,北美哎呦网ioiobuy.com